ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การรักษาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นเสมือนสมบัติล้ำค่าประจำท้องถิ่น หรือประจำชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการสืบทอดให้เกิดการต่อยอด จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้เลือนหายไป “ศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย” ก็เช่นกัน ซึ่งเป็นการรวมสรรพวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวยาสมุนไพร กรรมวิธีการรักษา การปรุงยา ล้วนเป็นความรู้ที่ผ่านการสั่งสมมาอย่างยาวนาน 

การแพทย์แผนไทย แม้ในบางห้วงจังหวะเวลาของยุคสมัย อาจมีการหลงลืมกันไปบ้าง ด้วยการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบันหรือของตะวันตกมีความรวดเร็วและง่ายมากกว่า แต่เมื่อถึงคราวที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต องค์ความรู้เหล่านี้ก็สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน เช่นเมื่อคราวโควิด-19 ที่ยังไม่มีตัวยามารักษาได้มากพอ สมุนไพรของแพทย์แผนไทยอย่าง “ฟ้าทะลายโจร” ก็เข้ามาช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ไม่น้อย

ดังนั้น การแพร่ภาพของละคร “หมอหลวง” จึงเหมือนเป็นการมาอย่างถูกที่ถูกเวลา ในสมัยที่คนกำลังหันมาสนใจสมุนไพรและแพทย์แผนไทยอีกครั้ง และอาจเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกใบเก่า หรือท่องไปในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่การแพทย์แผนไทยยังคงรุ่งเรือง ชื่อตัวยาสมุนไพรหลายชนิดที่ไม่คุ้นหู แต่ฟังแล้วไพเราะมากทำให้ผู้ชมต่างเริ่มหันมาสนใจ ตัวอย่างเช่น ตำรายาหอมนวโกฐ ที่ช่วยเรื่องระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง ต้องใช้สมุนไพรมากกว่า 50 ชนิด หรือแม้แต่คัมภีร์ตักศิลา ก็บันทึกเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง อย่างที่ในสมัยก่อนเรียกว่า “ห่าลง” ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากเหตุการณ์โควิด-19 ที่เราต้องเผชิญจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสมัยใหม่กันอยู่ทุกวันนี้เลย เชื่อว่าก่อนที่ละครเรื่องนี้จะจบลง การแพทย์แผนไทยน่าจะกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมมากยิ่งขึ้นทีเดียว     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *