AI (AI : Artificial Intelligence) เป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจได้ และยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ที่มีทักษะในด้านนี้ กับการใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติ AI เพราะ ในอนาคต บริษัทส่วนใหญ่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจ AI จะเข้ามามีบทบาทช่วยในงานต่างๆ เช่น การพยากรณ์ การตัดสินใจและดำเนินการตามข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้

ทำให้ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ เริ่มหันมาใช้ AI ทำงานอัตโนมัติ แทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้นเพื่อทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แนวคิดใหม่ มันมีมานานหลายทศวรรษแล้ว แต่คำว่า “AI” นั้นค่อนข้างใหม่และมีความหมายที่แตกต่างกันไป เมื่อเวลาผ่านไปอนาคตของ AI ในธุรกิจดูสดใสมาก คาดว่าในอนาคตการโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้าจะเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง AI สามารถทำทุกอย่างตั้งแต่คิดไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า

มีการใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา เกษตรกรรม และการขนส่ง โลกธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก AI ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะมันเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในชีวิตของเรา

ในส่วนนี้เราจะสำรวจว่าอนาคตของ AI จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจในอนาคตอย่างไร: ข้อดีและข้อเสียของการนำไปใช้

ข้อดีและข้อเสียของการนำ AI มาใช้ในธุรกิจของคุณคืออะไร?

ข้อดี:

– AI เมื่อลงทุนแล้วมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานจำนวนมาก

– AI ช่วยในการบริหารเวลา เพราะสามารถ ลดระยะเวลา และคาดการณ์เวลาในการทำงานได้

– ด้วยรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ จะนำไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ข้อเสีย:

– มีผู้มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานกับ AI ยังมีไม่เพียงพอ

AI จะไปทุกที่ในไม่ช้า แต่มันจะไม่มาแทนที่มนุษย์ แทนที่จะเสริมกำลังมนุษย์ ทำให้พวกเขาฉลาดขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ในที่ทำงานบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นที่ต้องการและไม่ถูกแทนที่อย่างแน่นอน

อนาคตของ AI นั้นสดใส แต่ประโยชน์ที่ได้รับจะไม่มีข้อเสีย ความสามารถของ AI ในการประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่ามนุษย์และความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อนทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับธุรกิจใดๆ แต่มีความกังวลบางประการเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ในสังคมตลอดจนผลกระทบต่ออัตราการจ้างงานของมนุษย์ที่มีงานทำ ที่สามารถแทนที่ด้วย AI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *