ปัญหาโลกร้อนเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับชาติที่หลายประเทศให้ความสนใจมาหลายปี แต่ปัญหานี้ก็ยังไม่มีทางแก้ หรือทางออกที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรระดับ มีดาราดังช่วยกันสร้างแคมเปญ รวมถึงองค์ต่าง ๆ ทั่วโลกต่างลงเม็ดเงินมหาศาลเพื่อหยุดยั้งปัญหานี้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุเกิดจากมีเพียงกลุ่มคนไม่กี่ล้านคนเท่านั้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังนั้นหากเราตระหนักถึงปัญหานี้อย่างแท้จริง เราก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโลกให้พ้นจากวิกฤตโลกร้อนได้ โดยสามารถทำตาม 3 วิธีง่าย ๆ เพื่อรักษ์โลกและเพื่อตัวเราเอง

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ในข้อนี้หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ซึ่งปัญหาการใช้พลาสติกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโลกร้อน เพราะมีปริมาณการใช้พลาสติกมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบถึงขยะประเภทพลาสติกมากขึ้นเช่นกัน เพราะถุงพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลา 450 กว่าปีในการย่อยสลาย รวมถึงเป็นตัวการของก๊าซพิษที่ลอยไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอีกด้วย ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนจะเป็นอีกแรงในการช่วยลดโลกร้อนได้

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้าให้น้อยไม่ได้หมายถึงให้งดใช้ แต่เลือกใช้วัสดุที่กินไฟได้น้อยและสามารถอยู่ได้นานจะดีกว่า เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่า จะสามารถให้แสงสว่างที่มากขึ้น แต่กินไฟได้น้อยลด เป็นต้น

ปลูกต้นไม้

ข้อสุดท้ายเป็นข้อเล็ก ๆ แต่เชื่อว่าทุกคนทำได้ รวมกันปลูกต้นไม้ปีละ 1 ต้น เพราะต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9 – 15 กิโลกรัม พร้อมทั้งช่วยผลิตออกซิเจนที่จำเป็นต่อการหายได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *